İnsanların yapacağı her davranış önceden , insandan bağımsız bellidir.

İnsanlar da diğer maddeler gibi bir atom yığınıdır. Belki biraz daha düzenli ve öngörülebilir(belli standartlarda) olabilir ama bu, bu gerçeği değiştirmez. Bu halde insanlar ve insanları oluşturan atomlar, evrensel manada atomları gerçekleyen tüm bilgi ve varsayımlara da uymaktadır. İşte yine bu halde insanları insan yapan yetilerin toplandığı diye varsayılan ve kabul gören beyin de bir atomlar yığınıdır. Beyinle ilgili olarak kabul ettiğimiz tüm olayların ;düşünme, mutlu olma ,zannetme hatırlama vs atomsal olarak bir karşılığının varlığı da kesindir.

O halde insan bir sokak lamasını veya yolda giden bir köftecinin sesini algıladığı zaman algılayıcılarında ve hemen ardından beyinde bir takım atomik reaksiyon veya mikro boyutunda (elektriksel kimyasal fiziksel) etkiler gerçekleşir. BU gerçekleşme rastgele olursa bu bahsettiğim bilgiye uymaz ve bilgiyi yanlışlar ..Bu durumda rastgeleden bahsetmek gerek hemen.

Şu an kabul gören rastgele şu an için öngörülemez seviyede ya da önümüzdeki 10 veya yüz milyon yıl içerisinde hesaplanamayacak ölçüde fazla parametre ve değişken içeren durumlardır. İşte bu halde dahi mutlak doğru varsa veya “mutlak doğrudan bağımsız bir sonuç “çıkarılabilirite varsa -ki bunu mükemmel olmayan varlık insanın yapabilmesi şart değildir- işte bu hesaplanabilir durumda, gerçek rastgele ve kaos değil de bir nevi “matematikteki limit mantığının benzeri limiti alınmış durumda” kaos oluşmuş olur. burdan çıkarımlayabilirim ki kaos ve rastgele bildğiimiz manada yoktur. Olmasını dilerdim gerçi…

Kaos olmadığını da öğrendikten sonra beyinde gerçekleşen olayların kaos ve rastgelelikten bağımsız belli sebeb ve koşulların ardından gerçekleştiğini kabul ettik. Burdan şunu söyleyebiliriz ki sokak lambası veya gece 2 de gezerken gördüğümüz köftecinin sesinin algıladığmız anda beyince gerçekleşen her neyse bunun olabileceği ve nasıl olacağı bellidir daha önceden. Işık huzmesinin sinyalleri oraya geldiğinde gerçekleşecek şey kesindir ve bellidir.

Peki bazı insanlar ışığı görünce mutlu bazıları mutsuz olabilir .Veya aksi durumda beklenmedik biçimde bazı anıları canlanan küçükken yaşadığı tarif edilemez güzellikteki bazı hatıraları gözü önüne geldiğinden dolayı diğerlerinin bilemeyeceği biçimde insan mutlu olabilir. (Aaaa bir dakka ne dedik.) Daha önce beyinde olan anılardan bahsettik. Bunların beyinde olduğu kesindir ve bu halde ışık oraya geleceği anda bu anıların gerçekleşeceği de kesin olduğuna göre beyin de sebep sonuca göre davranacaktır … İşte bu duruma göre tüm insanların ne yapacağı önceden bellidir çünkü ilk sinyal geldiği anda sonradan gerçekleşmesi kesin olan zincirleme reaksiyonlar zaten onu bekliyordur. ama bundan bağımsız olarak şunu tekrar söyleyebilrim ki ışığı gördüğümüz anda beyince gerçekşeyeecek tüm hareketler ve insanın yapabileceği şu an için yapması muhtemel diyelim, ama bence yapması kesin olan şey zaten bellidir kesindir ve değiştirilemez. İnsaın bunu değiştirme şansı yoktur. Şimdi burdan bilidğimiz manada insan tanımını da sorgulamak lazım. İnsanı sorgularken yukarıdaki sayfalarda bahsettim toplumsal olaylar ve bireysel özellikleri de çöpe atma zamanı gelmiştir. Hiçbir şey bireyin kontrolünde değildeir ve değişkenler yoktur.


Alişan Burak Yaşar

 

 

seni senden ayıran ayıran nedir…

 

 

İnsanlar doğrudan iradeye sahip mi… yoksa yukarıda bahsi geçtiği gibi bir sebep sonuç mekanizmasının oyuncakları mı. Bu sorunun cevabını ararkan hayata kattığımız, bizim katkımızo lan kısımlar neler buraları araştırmak gerek. Bu aşamada şöyle bir soruyla giriş yapmak gerçekten keyifli olcaktır.

 

Başka bir gerçeklik düşün. Bu gerçeklikte başka bir uzay olsun. Başka bir galaksi Samanyolu güneş dünya ve beden. Aynı şimdi senin sahip oldun bedenin aynısı bir beden düşün. Bir de senin geçmişinin aynısına sahip bir anıları bu “başka” ya ilave edelim. Senin akrabaların ve sevgililerin ve sevgilerini yine buna monte edelim. Şimdi senin çevreni evini yemeklerini ve statünü de kattık mı işte bu “ başka” nasıl davranır.senin gibi mi senden farklı mı … Eğer bu seni senden ayıran özelliklere sahip olmayan “başka” seninle aynı davranırsa bu şunu gösterir ki bizler yokuz. Ancak göstermelik varız. Bu farkındalığı oluşturduğun şu an veya bunu düşünme süreci dahi bundan 10 bin yıl önce, yeterince kaliteli hesap makineleri ve yeterince yüksek bir zeka tarafından biraz da dahice bir çalışma ile hesaplanabilir şeylerdir demek ki… Bu başkanın aynı davranışları sergilemesi geçmişteki gelecekteki şeylerin de geçmiştekiler kadar kesinlik ve gerçekliğe sahip olduğunu gösterir. Ancak işte demin değindiğim gösterdiği diğer bir husus da şudur ki nedensellikteki ara reaksiyonların keyifli sürdürücülerinden başka bir şey değiliz. Doğrudan hiçbir etkimiz yok. Olaylarda değil değiştirme yeteneği uyum sağlama özelliğmiz bile yok. Yalnızca nedenlere bağlı kontrollü bir sonuç… yalnızca buyuz belki de... bu aşamada kötü insan ve bilinç yoktur a kadar vardırabiliriz ve kanunlar hakkında derin bir sohbete girmemize neden olabilir bu suni farkındalık.

 

Elbette bir seçeneğimiz daha var. Şimdi işte bu “başka” nın başka olduğunu isbatlayabilir bir veri ile ya da en azından bunu iddia edebilecek bir önsezi ile gelen bir feylesof bize en önemli şeyi verecektir. Özgürlük ümidi, bağımsız iradeye sahip olma ihtimalinin derin hazzı ve huzuru… peki bu nasıl olaibilir.  Eğitim ve öğretimde genel-geçer kurallarda anlatımın sadeliğine çok değinilir. Bu açıdan örneklendirmeler yapılır. Böyle bir örneği hiç hatırlatmak istemesem de yine de alışıldık bir canlandırmaya ihtiyacımız var. Bu açıdan bildiğimiz manada ruhu buraya koyabilir.z elbette ruh deyince doğrudan buhar benzeri ölürken bizden ayrılan vücudumza uyum sağlamış bir kavram akla geliyor. Vurgulamadan geçemeyeceğim bu yalnızca yakıştırma. Ruh kesinlikle çok farklı bir şey. Ama ne olduğunu bilmyiorum. Ya da olup olmadığını. Anlatırken yine de ruh diyeceğim ama her seferinde bildğimiz ve canlandrıdğımız şeyden farklı bambaşka bir şey olacağını aklınızın bir köşesinden geçiriniz. Eğer bu “başka” nın başka bir ruhu varsa. Diğer harici tüm etkenlerden ayrı olarak kendi iç dinamiklerini barındıran bir şeyse ve bu sayede tamamen kendinden kaynaklanan bir güdüleme ve bilinç yeteneğine sahipsek. İşte bu her şeyi değiştirir. Bizi öngörülemez yapar. Bizi irade sahibi özgür ve bizi sorumluluk sahibi yapar. Elbette yine de sevgili “ başka” mı zordaki başka geçmiş ve çevrelere sahip başka insanlardan çok başka olacaktır. Yine de seni sendne farklı kılan bir sen olacaktır…

 

19 Ocak 08  23 35- 23:53

 

 

Additional information