İlişkilerde şu vardır,

bölüm 1

zero noktası

 

Şu anki ataerkil toplum yapıları , Avrupa ile Türkiye coğrafyası göz önüne alındığında gözlemlerimiz ve tüme varım şeklinde yaklaşımlarımız doğrultusunda kız-erkek ilişkilerinde ideale yakın birlikteliklerin mekanizmalarından biri hakkında bir fikir edinmiş bulunmaktayız ve bunu paylaşmak istiyoruz…

 

Sperm ve yumurta örneğin de olduğu gibi, doğada hemen hemen genellikle kadın güzellik ve çekicilik merkezi olarak ; erkek ise yarış halinde onların beğenisini sağlama gayretindeki güç ve cesaret merkezi olarak rol almaktadır. Bu aşamada özellikle insan cinsi özelinde kadın erkek ilişkileri ve bireylerin ideal partneri kim olmalı nasıl seçilmeli konusu oldukça karmaşık bir konudur. Özellikle günümüzün gelişen teknoloji ve iletişim yetenekleri sayesinde her birey kendince idealini daha iyi belirlediğini sanmakta ve onu arzulamakta. Ekonomideki ,Sınırlı kaynak ve talepten bağımsız gelişen arz benzeri elbette küresel dayatılan ideal partner örneklerini tesbit ve ulaşım özellikle bunların herkesce sağlanması imkansız. Zaten bireyler belli bir süre sonra, gerekli duygu durumları da atlattıktan sonra bunu kolayca fark edebiliyor ve daha sağlıklı bir süreç olan aşağıdaki mekanizma şeklinde devam ediyorlar…

 

Görüşümüzü bu aşamada gözlermlerimizin temelini oluşturan kadınlar tekelinden yola çıkarak anlatmayı uygun gördük. Kadın erkek konuyla ilgili farklı rollere ve yöntemlere sahip olduğundan ve daha çok kadınlar özelinden uygulayabildğimizden bunun böyle anlatılmsı tercihimidir. Erkekler özerlinde de durum geliştirilebilir.

Her bireyin bir zero noktası bulunmaktadır.  Bu zero noktası genellikle ergenlik periferindeki zamanlarda olmakla birlikte geç erkenlik ve başlangıç yetişkinlik dönemlerine dahi sarkabilmektedir. Bu noktada birey,henüz anlamlı bir ilişki yaşamamış olmanın  tecrübesizliği, toplumsal bir ilişki baskısı ve hormonal dürtüleri nedeni ile fiziksel ve sosyal yetenekleri izin verdiği ölçüde partner aramaktadır. Bu partner yakın çerveredeki sıkı yakın arkadaş olabileceği gibi, tanımadığı ve ona ilk ilgi gösteren kişi de olabilmektedir. Bu aşamada da sonraki ilişkiler için gerekli olduğunu savunduğumuz depresif ve boşluktaki duygu durum yine gerekli olabilir. Fakat buradaki önemli nokta seçilen eş için belli bir kalite ve beğeni ihtiyacından çok, beğenilmesi gerektiğini düşündüğü ilk kişi, kendisini beğenen ilk kişi ya da ortamda ona yakın davranan ilk kişi gibi kriterler mevcut olmaktadır. Bu zero noktası çok çok önemlidir. Kimi zaman şans eseri , bu rastgele zero noktası göreli olarak daha uyumlu ve kaliteli bir birlikteği getirebileceği gibi, genellikle uyumsuz başarısız ve üzgün hatta kısa süreli bir ilişkiyi doğurabilmektedir. Fakat yine de Başarısız uyumsuz ve üzgün bu konuda daha baskın olmakla birlikte,süre bu konuda önemli bir kriter değildir… İşte konumuz ideal ve uyumlu, keyifli birliktelikler için gerekli olan şey de budur. Bu zero noktası gerçek birlikteği bulma yolunda çok önemli bir adımdır. Ancak ve ancak olmamakla birlikte genellikle bu şekilde olan durum şudur. Kişi mutlak zero noktası olan ya da ondan sonraki göreli zero noktalarının sonunda, varolan ilişkisi sonlanmışken ya da henüz  ilişkiyi bitiren cümleler söylenmemişken birisini beğenir.(Burda zero olma koşulu için ilişkilerde aranan bir kriter olmamakla beraber internet üzerindeki ya da hiç buluşmadan birbirini tanıamdan yürüyen sanal ilişkiler konu dışıdır elbette. )Bu yeni durumda , beğenme mutlak zero noktası beğenisinden çok çok daha anlamlıdır. Nitekim  bu aşamanın şöyle anlamlı özellikleri vardır:

1. Kişi gerçek anlamda ne aradığını bilmektedir, partnerinde hoşuna gidecek özellikler açısından en azından karşısındakinin sahip oldukları kadarıyla farkındalık kazanmıştır.

2. Kişi gerçek anlamad ne aramadığnı bilmektedir. Partnerinde hoşuna gitmeyecek özellikle açısından, ona itici gelen ve tahammül sınırının çok üzerindeki kötülükleri ve onun major kriterlerini fark etmiş olacaktır.

3.Göreli zero noktasını, başarıız ve uyumsuz yapan nedenlerin bir sonucu olarak,depresif ve üzgün bir ruh haline kavuşacaktır. Bu nokta çevredeki uyaranlara olan eşik değerindeki düşüş açısından oldukça anlamlı ve çok önemli bir noktadır. Yumurta sperm örneğindeki gibi çevrede doğrudan veya dolaylı yüzlerce teklif veya beğeniyi daha öncesinde tolere eden ve kasten ya da bilmeden farkermeyen bünye onları fark etmeye başlayacaktır.

4.Bu yeni farkındalık ve çevreye duyarlaşma döneminde, ilk iki maddede ortaya çıkan bilgi birikimi ile çevreden gelen uyarı ve teklifleri görüp değerlendirebilmesinin yanı sıra bizzat kendisi çevredeki farklı ilgi çekici odaklara yönelebilecektir.

Bu anlamlı ve önemli özelliklerin güç kattığı bünye, önceki başarısız ilişkiyi bitirir bitirmez veya bitirmeden daha önce tanıdığı yakın olduğu ya da yepyeni tanışabileceği muhtemel partnerinde, henüz ilişkiden çıkmış olmanın da verdiği yeteneklerle ilişkinin geleceğini tartabilecek ve bu muhtemel ilişkinin en azından bir tarafı olarak uzun vadede uyumlu ve keyifli bir ilişkiyi düşleyip bunun içn gayret sarfedebilecektir.

 

İdeala daha yakın ilişkilerle ilgili bu mekanizmada, ilişkinin diğer tarafının göreli veya mutlak zeroya olan uzaklığı, karşıdakine olan uyum yeteneği ve diğer özellikleri elbette ideal ilişkinin zorluklarını bize göstermeye yeterlidir. Yine de sizin de çevredeki göreli olarak uyumlu ve başarılı giden ilişkilerde inceleyip haklı bulabileceğiniz mu mekanizma ile iki uyumsuz \sevgisiz çift yerine en az 1 uyumlu ve bağlı çift modeline rastlayabiliriz. Elbettee doğru, uyumlu güzel başarılı ilişkli nedir , bunun kritlerleri beraber zaman geçirmek mi, ilişkinin süresi mi, ilişkideki cinsellik mi ya da çift olarak toplumun diğer unsurları ile bağlantılar mı önemlidir tam olarak bilemiyoruz. Bu konuda bir genelleme elbette bundan da zor olmakla birlikte, zamanla belki ortaya çıkabilecektir.

 

 

 

 

 

Additional information